วิตามินมีหน่วยวัดอย่างไรบ้าง

อ่านฉลาก: ความสําคัญของการเข้าใจฉลากกับหน่วยวัดของวิตามิน

บ่อยครั้งที่ผู้คนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยที่ไม่เคยสนใจมองดูฉลาก พวกเขามักจะบอกคนขายว่าต้องการวิตามินรวม แล้วซื้ออะไรก็ตามที่คนขายหยิบยื่นให้โดยไม่รู้ตัวว่าอาจได้รับวิตามินที่ถูกโกง ปริมาณวิตามินรวมแต่ละชนิดมีปริมาณวิตามินที่แตกต่างกันไปและวิตามินที่แพงที่สุดก็ไม่จําเป็นต้องเป็นของที่ดีที่สุด ufabet หนทางเดียวที่คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณได้รับวิตามินบี 6 โฟลาซิน หรือวิตามินซีอย่างที่ต้องการคือการอ่านตัวอักษรเล็กๆที่พิมพ์อยู่บนฉลาก และหากคุณมีอาการภูมิแพ้จะเป็นการฉลาดกว่าหากคุณทราบว่าตัวเองกําลังรับประทานอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หากมีคําบนฉลากที่คุณไม่เข้าใจ คุณสามารถถามเภสัชกรหรือคนขายวิตามินได้ หากเขาไม่เข้าใจเช่นกัน คุณควรไปซื้อจากที่อื่นที่มีคนเข้าใจและอธิบายคุณได้ และที่สําคัญที่สุด อย่าลืมตรวจสอบปริมาณที่คุณรับประทาน หากคุณได้รับคําแนะนําให้รับประทานวิตามินอีวันละ 4 เวลา ขนาดเม็ดที่คุณรับประทานก็ควรจะต่ำกว่า 400 ไอยู วิตามินและแร่ธาตุมีหลากหลายขนาด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ขนาดที่ต้องการ การไม่เข้าใจฉลากอาจทําให้ คุณไม่ได้ผลดีจากวิตามินอย่างที่ควรจะเป็นกฎที่ออกมาใหม่ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) น่าจะช่วยให้ทําความเข้าใจกับฉลากได้ง่ายขึ้นมาก กฏนี้กําหนดให้วิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร และกรดแอมิโนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องแสดงแผนผังข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Supplement Facts) ในรูปแบบเดียวกับแผนผังข้อมูลทางโภชนาการ (Nutrition Facts) บนอาหารสําเร็จรูป

แผนผังข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องประกอบด้วยขนาด/หน่วยบริโภคที่เหมาะสมในการรับประทาน และข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารสิบสี่ชนิด หากมีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆในปริมาณมากระดับหนึ่ง ประกอบด้วยวิตามินเอ ซี โซเดียม แคลเซียม และธาตุเหล็ก ส่วนประกอบที่ไม่มีค่าอาร์ดีไอ/อาร์ดีเอ ปริมาณที่แนะนําให้รับประทานต่อวันก็ต้องแสดงไว้บนฉลากด้วย ในกรณีของสมุนไพรเสริมอาหาร ส่วนของพืชที่นํามาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องระบุได้เช่นกัน

แต่ท้ายสุดแล้ว สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องอ่านฉลาก ยูฟ่าเบท ขออนุญาตยกอีกตัวอย่างหนึ่งคือ คําว่า “high potency” (ประสิทธิภาพสูงหรือมีฤทธิ์แรง) ซึ่งกําหนดให้ใช้ได้ในกรณีที่วิตามินแบบเดี่ยวใดๆ มีปริมาณเท่ากับร้อยละร้อยของขนาดที่แนะนําให้รับประทานต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วน่าเศร้าว่ายังจัดเป็นปริมาณที่ค่อนข้างต่ำ ส่วนในกรณีของวิตามินแบบรวม คําว่า “high potency” จะใช้ได้หากสองในสามของสารอาหารในเม็ดมีปริมาณเท่ากับร้อยละร้อยของ ปริมาณที่แนะนําให้รับประทานต่อวันเป็นอย่างต่ำ พูดอีกนัยหนึ่งคือหากคุณอยากจะได้ประโยชน์สูงสุดจากวิตามิน ควรที่จะอ่านฉลากมากกว่าข้อความชี้ชวน

วิตามินมีหน่วยวัดอย่างไรบ้าง

วิตามินมีหน่วยวัดอย่างไรบ้าง

คํานิยามในการวัดประสิทธิภาพของวิตามินต่างๆ ไม่ชวนให้สับสนอย่างที่คุณคิด วิตามินที่ละลายในไขมัน (เอ ดี อี และเค) มักมีหน่วยวัดเป็นไอยู (IU: International Units) แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จากองค์การอาหารและยา (เอฟเอโอ) และองค์การอนามัยโลก ได้ตัดสินใจเปลี่ยนหน่วยวัดสําหรับวิตามินเอ แทนที่จะใช้เป็นไอยูแบบเดิม พวกเขาเสนอให้ใช้เป็นหน่วยใหม่คืออาร์อี (RE: Retinol Equivalents) ซึ่งเป็นค่าที่เทียบเท่ากับน้ำหนักของเรตินอลที่ถูกดูดซึมและเปลี่ยนรูป

อาร์อีจะเทียบเท่ากับประมาณหนึ่งในห้าของค่าไอยู ปริมาณวิตามินเอที่แนะนําให้รับประทานในผู้ชายอายุระหว่าง 23-50 ปี คือ 5,000 ไอยู จะมีค่า เท่ากับ 1,000 อาร์อี และ 4,000 ไอยู สําหรับผู้หญิงกลุ่มอายุเดียวกันจะมีค่า เท่ากับ 800 อาร์อี

วิตามินและแร่ธาตุอื่นเกือบทั้งหมดจะมีหน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม (มก.) และ 128 (มอก.) หากคุณทราบว่า 1 กรัมมีค่าเท่ากับ 0.035 ออนซ์ และ จะเท่ากับ 1 ออนซ์ (และของเหลว 1 ออนซ์ เท่ากับ 2 ช้อนโต๊ะ)

คุณจะเข้าใจได้มากขึ้นว่าต้องใช้ปริมาณมากแค่ไหนหรือน้อยเพียงใดที่จะเพียงพอให้มันทํางาน ตารางต่อไปนี้เป็นคู่มือที่คุณจะหยิบยกมาอ้างอิงได้

อะไรเป็นอะไรในการชั่งตวงวัด หน่วยเมตริก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม 1 กรัม เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม 1 มิลลิกรัม เท่ากับ 10 ส่วนของ 1 กรัม 1 ไมโครกรัม เท่ากับ ไกว ส่วนของ 1 มิลลิกรัม 1 แกมมา เท่ากับ 1 ไมโครกรัม

หน่วยอะวัวร์ดูปัวส์ (Avoirdupois) หรือหน่วยตวงแบบอังกฤษ 16 ออนซ์ เท่ากับ 1 ปอนด์ 7,000 เกรน เท่ากับ 1 ปอนด์ 453.6 กรัม เท่ากับ 1 ปอนด์ 1 ออนซ์ (โดยเฉลี่ย) เท่ากับ 437.5 เกรน 1 ออนซ์ (โดยเฉลี่ย) เท่ากับ 28.35 กรัม

ตารางเปลี่ยนหน่วย 1 กรัม เท่ากับ 15.4 เกรน 1 เกรน เท่ากับ 0.085 กรัม (85 มิลลิกรัม) 1 อะโพเทคารออนซ์ เท่ากับ 31.1 กรัม 1 ออนซ์ของเหลว เท่ากับ 29.8 ซีซี 1 ออนซ์ของเหลว เท่ากับ 480 มินิม (minim)

การตวงของเหลว 1 หยด เท่ากับ 1 มินิม 1 มินิม เท่ากับ 0.06 ซีซี 15 มินิม เท่ากับ 1.0 ซีซี 4 ซีซี เท่ากับ 1 แดรมของเหลว 30 ซีซี เท่ากับ 1 ออนซ์ของเหลว

หน่วยที่ใช้กันภายในบ้าน 1 ช้อนชา เท่ากับ 4 ซีซี เท่ากับ 1 แดรมของเหลว 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 15 ซีซี เท่ากับ 2 ออนซ์ของเหลว 1 ไพนต์ เท่ากับ 240 ซีซี เท่ากับ 8 ออนซ์ของเหลว

คําย่อ

เอเอ็มดีอาร์ (AMDR: Adult Minimum Daily Requirement) – ปริมาณขั้นต่ำที่ผู้ใหญ่ต้องการ

หน่วยยูเอสพี (USP Unit: United Pharmacopeia Unit) – หน่วยวัด ปริมาณยาซึ่งกําหนดโดยองค์การเภสัชกรรมของสหรัฐอเมริกา

ไอยู (IU: International Unit) หน่วยสากล

เอ็มดีอาร์ (MDR: Minimum Daily Requirement) – ปริมาณขั้นต่ํา ที่ต้องการในแต่ละวัน

มก. (mg.: miligram) –มิลลิกรัม มคก. (mcg: microgram) – ไมโครกรัม ก. (g.: gram) – กรัม