เรื่องของถอดรหัสอาร์ดีเอ (RDA) เอ็มวีพี และการเลือกสูตรวิตามิน

เรื่องของถอดรหัสอาร์ดีเอ (RDA) เอ็มวีพี และการเลือกสูตรวิตามิน

ผู้อ่านหลายท่านอาจจะเคยงงงวยกับมาตรฐานของวิตามินที่มีตัวย่อหลากหลายทั้งอาร์ดีเอ, ยู.เอส. อาร์ดีเอ, อาร์ดีไอ และดีวี คุณจะงุนงง น้อยลง หากเข้าใจว่าตัวย่อเหล่านี้มีความหมายต่างกัน DA. Recommended Dietary Allowances) หรือปริมาณ ยูฟ่าเบท อาร์ดีเอ (RDA: Recommended Diece) สารอาหารที่แนะนําให้บริโภค ถือกําเนิดเมื่อปี ค.. 1941 เมื่อคณะกรรมการทานอาหารและโภชนาการจากสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข

เรื่องของถอดรหัสอาร์ดีเอ (RDA) เอ็มวีพี และการเลือกสูตรวิตามิน

อาร์ดีเอไม่ได้กําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่เจ็บป่วย ไม่ใช่ปริมาณที่ใช้ในการรักษาและเป็นค่าที่จํากัดเฉพาะในผู้ที่สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดี โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงโภชนาการที่อาจสูญเสียไปกับกระบวนการผลิตและตระเตรียม จึงเป็นค่าประมาณการของปริมาณสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตในเด็ก และ ป้องกันการขาดสารอาหารในผู้ใหญ่ ค่าอาร์ดีเอไม่ใช่ปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในการรับประทาน และไม่ใช่ปริมาณที่แนะนําสําหรับการรับประทานอาหารในอุดมคติ ปริมาณที่แนะนํานั้นไม่ใช่ความต้องการโดยเฉลี่ยของคนทั่วไป แต่เป็นปริมาณที่แนะนําสําหรับผู้มีสุขภาพดีในระดับความต้องการสารอาหารสูงสุด

ยูเอส. อาร์ดีเอ (U.S. RDA: U.S. Recommended Daily Allowances) หรือปริมาณสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคต่อวันของสหรัฐอเมริกา เป็นสูตรที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานที่มีผล ทางกฎหมายสําหรับการระบุข้อมูลทางโภชนาการบนฉลากอาหาร (อาร์ดีเอเป็นพื้นฐานของยู.เอส. อาร์ดีเอ) ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ufabet จํานวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ แคลอรี และสารอาหารสิบอย่าง คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินเอ วิตามินซี ไทอะมีน ไรโบฟลาวิน ไนอะซิน แคลเซียม และเหล็ก ต้องแสดงไว้บนฉลาก (ในปัจจุบันหากอาหารไม่ได้รับการเติมวิตามินบี หรือผู้ผลิตไม่ได้อ้างว่าเป็นแหล่งของวิตามินบี ก็ไม่จําเป็นต้องระบุปริมาณของวิตามินบีบนฉลาก) ข้อมูลเกี่ยวกับโซเดียม คอเลสเตอรอล และไขมันทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวนั้น เดิมไม่จําเป็นต้องระบุ แต่ในปัจจุบันจําเป็นต้องระบุ (สําหรับสัดส่วนยู.เอส. อาร์ดีเอของวิตามินดี อี บี 6 ฟอสฟอรัส ไอโอดีน แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง ไบโอติน และกรดแพนโทเทนิก ยังไม่มีการบังคับให้ต้องระบุ)

อาร์ดีไอ (RDI: Reference Daily Intakes) หรือปริมาณสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคต่อวัน และดีวี (DV: Daily Values) หรือคุณค่าอาหารในแต่ละวัน เป็นค่าที่ทางองค์การอาหารและยาต้องการใช้แทนที่อาร์ดีเอและ ยู.เอส. อาร์ดีเอ ค่าอาร์ดีไอแบ่งออกเป็นดีวีซึ่งเป็นค่าอาร์ดีไอสําหรับวิตามิน และแร่ธาตุ และค่าดีอาร์วี (DRV: Daily Reference Values หรือคุณค่าอาหารอ้างอิงในแต่ละวัน) สําหรับโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต แต่ข่าวร้ายคือ แม้แต่ค่าอาร์ดีเอที่ปรับปรุงใหม่แล้วก็ยังอิงกับค่าเก่าที่กําหนดขึ้นตั้งแต่ ปีค.. 1968

ความเครียดและการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ล้วนส่งผลถึงความต้องการสารอาหารในแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไป ผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าให้สารอาหารครบสมบรณ์ตามที่ ยู.เอส. อาร์ดีเอหรือดีวีระบุไม่ได้หมายความว่าคุณจะ ได้รับสารอาหารเหล่านี้จริง และไม่ได้หมายความว่ามันพอเพียงสําหรับความต้องการของคุณ ตามความเห็นของนักโภชนาการชั้นนําหลายคน ค่าอาร์ดีไอ หรืออาร์ดีเอ และยู.เอส. อาร์ดีเอ ล้วนเป็นปริมาณที่ไม่เพียงพอ

อะไรบ้างที่ต้องมองหา

เวลาที่คุณหาซื้อแร่ธาตุเสริม พยายามมองหาแบบที่ผ่านการคีเลชันกับกรดแอมิโน (amino acid chelated) บนฉลากปกติแล้วเพียงแค่ร้อยละ 10 ของแร่ธาตุที่รับประทานเข้าไปเท่านั้นที่ได้รับการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย แต่หาก รวมเข้ากับกรดแอมิโนด้วยกระบวนการคีเลชัน มันจะได้รับการดูดซึมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3-5 เท่า

ไฮโดรไลซ์ (Hydrolyzed) หมายถึง แตกตัวในน้ำได้ หากพบคําว่า ไฮโดรไลซ์โปรตีนคีเลต (hydrolyzed protein chelate) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นอยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายที่สุด

พรีไดเจสเทคโปรตีน (Predigested protein) คือโปรตีนที่ได้รับการย่อยให้เล็กแล้ว จึงสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยอีก

ไคลด์เพรสด์ (Cold pressed) เป็นคําสําคัญที่คุณควรมองหาเมื่อเลือก ซื้อน้ำมันหรือแคปซูลน้ำมัน มันหมายความว่าวิตามินไม่ได้ถูกทําลายโดยความร้อน และน้ำมันนั้นถูกสกัดโดยวิธีการที่บเย็น และยังคงเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน

เพิ่มเติม

อิมัลซิฟายเออร์ (Emulsifier) ช่วยในการผสมสารที่ปกติแล้วไม่ค่อยเข้ากันให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน เลซิทินและเพกทินซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติที่ปลอดภัย มักมีการนํามาใช้บ่อยๆ แต่โชคร้ายที่ไม่ได้มีเพียงสารสองตัวนี้เท่านั้นที่นํามาใช้ พอลิซอร์เบต 60 (ซึ่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกายังคงตรวจสอบอยู่) โลคัสต์บีน (อยู่ในรายชื่อสารขององค์การอาหารและยาที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเกี่ยวเนื่องกับมะเร็ง ปัญหาด้านการสืบพันธุ์ และอาจก่อให้เกิดการพิการ) และคาร์ราจีแนน (สารอีกตัวที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา ซึ่งองค์การอาหารและยาทํางานล่าช้าเหลือเกิน) ก็เป็นสารในอีกหลายๆตัวที่ยัง มีการใช้กันอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันสารเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มที่จัดว่าปลอดภัย (Generaly Recognized As Safe หรือ GRAS) แนะนําให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเหล่านี้จะดีกว่า

เลือกสูตรวิตามินของคุณ

พวกเราต่างทราบดีว่าคนทุกคนไม่ได้มีระบบเผาผลาญอาหารที่เหมือนกัน แต่เรามักลืมไปว่าข้อเท็จจริงนี้หมายความว่าทุกคนไม่ได้ต้องการวิตามินที่เหมือนกันด้วย เราได้มีการวางรูปแบบคร่าวๆในการรับประทานวิตามินสําหรับความต้องการเฉพาะด้านที่ต่างกันไป โปรดอ่านทั้งหมดแล้วเลือกว่ารูปแบบใดที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณที่สุด หากคุณเข้าได้กับหลายรูปแบบ นําสูตรต่างๆมารวมกันแล้วปรับแต่ง อย่ารับประทานวิตามินตัวเดียวกันซ้ำกันจนปริมาณสูงเกินไป

คุณจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่แล้ว สูตรที่แนะนำจะเรียกว่าเอ็มวีพี หรือโปรแกรมวิตามินของมินเดลล์ (ซึ่งจะทําให้คุณกลายเป็นเอ็มวีพี – MVP หรือMost Valuable Player – ผู้เล่นที่ทรงคุณค่าในเกมแห่งโภชนาการ) สูตรวิตามิน ที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้รับประทานพร้อมอาหารนี้เป็นเสาเข็มแห่งสุขภาพที่ดี

เอ็มวีพี: โปรแกรมวิตามินของมินเดลล์ (MVP: Mindell Vitamin Program)

เป็นวิตามินรวมจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงและแร่ธาตุรวม (ไม่มีสารกันเสียสังเคราะห์ สี สีย้อม หรือแว็กซ์เคลือบผิว) พร้อมด้วย เอนไซม์ช่วยย่อย เพื่อให้ดูดซึมได้ดีขึ้น และสารต้านอนุมูลอิสระสูตรรวมที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย แคโรทีนอยด์รวมจากธรรมชาติ (แอลฟาและเบต้าแคโรทีน คริปโตแซนทิน ลูทีน และซีแซนทิน) ไลโคปีน กรดแอลฟาไลโปอิก แอลคาร์โนซีน เมล็ดองุ่น สกัดเข้มข้น (Grapeseed OPCs) สารสกัดจากใบชาเขียว ซิตรัสไบโอ ฟลาโวนอยด์ เอ็นอะซิทิลซิสเทอีน สารสกัดจากผิวองุ่น เควอร์ซิทิน จากรูติน ขมิ้นชัน บิลเบอร์รี่ วิตามินซี ยูฟ่าเบท วิตามินอีรวม (แอลฟา แกมมา และเดลตาโทโคฟีรอล) บวกโทโคไทรอีนอล ซีลีเนียม สารสกัดจากใบแปะก๊วย โคเอนไซม์ คิว 10 แอลกลูตาไทโอน ไอโซฟลาโวนจาก ถั่วเหลือง (เจนิสทีนและเดดซีน) รับประทานทั้งเอ็มวีพีและสารต้านอนุมูลอิสระสูตรรวม อย่างละหนึ่ง เม็ด เช้าและเย็นพร้อมอาหาร (ปริมาณนี้ใช้ได้กับทุกคนที่อายุมากกว่า 12 ปี ขึ้นไป)