jenny craig diet

วิธีไดเอตสูตรต่างๆที่จะช่วยให้คุณน้ำหนักลด

แอตกินส์ไดเอต เป็นแนวทางลดน้ำหนักที่ไม่สนใจกับปริมาณแคลอรี แต่ให้ความสําคัญกับการจํากัดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก แต่สิ่งที่ต่างไปจากโปรแกรมลดน้ำหนักประเภทโลว์คาร์บที่ให้ลดการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตรายอื่นๆ คือ โปรแกรมลดน้ำหนักของนายแพทย์แอตกินส์นั้นไม่อนุญาต ยูฟ่าเบท ให้รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตใดๆเลย (อย่างน้อยที่สุดภายในสองสัปดาห์แรกคุณต้องจํากัดการรับประทานอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตให้ไม่เกินกว่า วันละ 20 กรัม) ซึ่งทําให้ร่างกายต้องขับคีโตน (โมเลกุลเล็กๆ ที่ประกอบด้วยคาร์บอน เกิดจากการเผาผลาญไขมันที่ไม่สมบูรณ์) ในปริมาณที่มากพอให้น้ำหนักลดอย่างมีนัย ตามแนวคิดของนายแพทย์แอตกินส์คือ คาร์โบไฮเดรต เป็นเชื้อเพลิงกลุ่มแรกที่ร่างกายใช้เผาผลาญเป็นพลังงาน หากเราไม่รับประทานมันเลย ร่างกายจะหันไปใช้ไขมันที่เก็บสะสมไว้เป็นเชื้อเพลิงแทน ส่งผลให้คีโตนถูกขับออก ท้ายสุดแล้วทั้งความหิวโหยและน้ำหนักจะหายไป

วิธีไดเอตสูตรต่างๆที่จะช่วยให้คุณน้ำหนักลด

ข้อดีและข้อเสียของไดเอตแบบนี้มีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สนับสนุนให้รับประทานไขมันมาก ถึงแม้ว่าการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ New England Journal of Medicine จะพบว่า แอตกินส์ไดเอต ไม่ได้ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแย่ลงมากอย่างที่คาดการณ์ (คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ก็มีการถ่วงดุลด้วยระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีที่สูงขึ้นและไตรกลีเซอไรด์ที่ต่ำลง) แต่แอตกินส์ไดเอตมีอัตราการถอดใจของผู้ปฏิบัติสูง และผู้ที่น้ำหนักลงส่วนใหญ่จะกลับอ้วนขึ้นใหม่ใน 1-2 ปี หากคุณกําลังรับประทานไดเอตแบบนี้อยู่ ขอแนะนําให้รับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามโปรแกรมเอ็มวีพีและรับประทานวิตามินซีพร้อมไบโอฟลาโวนอยด์เสริมอีก 1,000 มก. หากคุณงดรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวด้วย และยังควรรับประทานวิตามินบีรวมอย่างน้อย 50 มก. พร้อมอาหารเช้าและเย็น โพแทสเซียม 1 กรัม แบ่งรับประทานพร้อมอาหาร 3 มือ และกรดโฟลิก 400 – 800 มคก.ต่อวัน

แนวทางที่อาจจะดีกว่าคือการเผาผลาญไขมัน และลดการรับประทานคาร์โบไฮเดรตด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ โดยการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้ สารสกัดจากใบบานาบา 16-48 มก.ต่อวัน สารสกัดจากจิมนีมาซิลเวสตร์ (ซึ่งช่วยลดความอยากรับประทานน้ำตาล) ขนาด 200 มก. วันละ 2 แคปซูล และ MSM (Methylsulfonylmethane) ขนาด 1,000 มก. วันละ 2 เม็ด

โซนไดเอต

โซนไดเอต

คําว่า “โซน” เป็นคําที่นักกีฬามักนํามาใช้ เพื่ออธิบายถึงภาวะที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษ ในขณะที่ร่างกายและจิตใจทํางานสอดประสานกันขั้นสูงสุด ในหนังสือ Mastering the Zone ซึ่งเขียนขึ้นโดย ดร.บาร์รีย์ เซียร์ส ได้นําเสนอ วิธีการรับประทานอาหารที่จะทําให้ถึงภาวะนี้ได้ โดยการควบคุมสัดส่วนการรับประทานโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันอย่างเข้มงวด ให้เป็นจํานวน “บล็อก” ที่เท่ากันในแต่ละมื้อ สาม “บล็อก” สําหรับผู้หญิง สี่ “บล็อก” สําหรับ ผู้ชาย (1 บล็อกโปรตีน = โปรตีน 7 กรัม 1 บล็อกคาร์โบไฮเดรต = คาร์โบไฮเดรต 9 กรัม และ 1 บล็อกไขมัน = ไขมัน 1.5 กรัม)

ข้อสําคัญคือการ รับประทานแบบโซนไดเอตจะประกอบด้วยแคลอรีจากโปรตีนร้อยละ 30 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 40 และที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะมาจากไขมัน ดร.เซียร์ส เชื่อว่าการที่แคลอรีมาจากคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 55-60 ตามที่พีระมิดอาหารแบบเก่าแนะนํานั้น เป็นการรับประทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป เขาจํากัดการรับประทานอาหารที่มีดัชนีไกลซีมิกสูง ไม่เพียงแต่คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการขัดสีเท่านั้น ufabet เขายังแนะนําให้หลีกเลี่ยงแครอท กล้วย ข้าวกล้อง และขนมปังโฮลเกรนอีกด้วย

กรดไขมันที่จําเป็นมีส่วนสําคัญต่อการบรรลุถึง “โซน” ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี จีแอลเอ (กรดแกมมาไลโนเลนิก) ในกลุ่มโอเมก้า-6 จัดเป็นกรดไขมันที่จําเป็นที่สุดตามความเห็นของ ดร.เซียร์ส แต่การรับประทานจีแอลเอมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหาร อาจทําให้ไม่บรรลุจุดประสงค์ของโซนได้ สัดส่วนของจีแอลเอต้องสมดุลกับอีพีเอ (กรดไอโคซาเพนตาโนอิก) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องยากในการเข้าใจและปฏิบัติ

โซนไดเอตให้ความสําคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพ แต่เข้มงวดในเรื่องของปริมาณอาหารและเวลาที่รับประทาน แม้ในยามที่คุณไม่รู้สึกหิวก็ตาม ไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการเข้าถึง “โซน”หรือไม่ แนะนําให้คุณดูแลการรับประทานสารอาหารให้ครบถ้วนด้วยเอ็มวีพี

เวทวอทเชอร์

weight watcher diet

เป็นสูตรการรับประทานอาหารระยะยาว โดยการให้ความสําคัญกับอาหารวันละสามมื้อ ซึ่งประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันในสัดส่วนที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าโปรแกรมนี้จะมีความสมดุลทางโภชนาการดี แต่ผู้ที่รับประทานแบบเวทวอทเชอร์ที่ผมรู้จักส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้รู้สึกมีพลังงานมากขึ้น แม้แคลอรีที่รับประทานจะลดลง วิตามินสูตรเอ็มวีพีน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

เจนนีเครก

jenny craig diet

เป็นไดเอตแบบจํากัดแคลอรี (วันละประมาณ 1,200 แคลอรี) โดยให้ความสําคัญกับสมดุลโภชนาการ (คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 60 โปรตีนร้อยละ 20 ไขมันร้อยละ 20) โดยใช้มื้ออาหารที่จัดเตรียมไว้สําเร็จรูป เพื่อควบคุมปริมาณที่รับประทาน เป็นวิธีการที่ดีสําหรับการลดน้ำหนักในระยะสั้น ยูฟ่าเบท แต่ทําให้ผู้ปฏิบัติไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะเลือกอาหาร และปริมาณที่ควรรับประทานในระยะยาว และโปรแกรมยังไม่ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการลดน้ำหนักและการรักษาสุขภาพที่ดีในระยะยาวด้วย

ถึงแม้ว่าไดเอตแบบนี้จะจัดว่ายอมรับได้ในทางโภชนาการ แต่เอ็มวีพีจะช่วยคงพลังงานในการใช้ชีวิตให้สูงสุด แม้ในยามที่ต้องจํากัดการรับประทานอาหาร

ไดเอตด้วยโปรตีนเหลว

พบว่าเป็นการลดน้ำหนักที่เป็นอันตรายและอาจถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎให้โปรตีนเสริมทุกชนิด (ทั้งแบบเหลวและแบบผง) ที่ใช้ในการลดน้ำหนักต้องมีฉลากที่ระบุดังนี้ “ข้อควรระวัง การรับประทานโปรตีนไดเอตแคลอรีต่ำ (แต่ละวันน้อยกว่า 800 แคลอรี) อาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ ห้ามใช้ในการลดน้ําหนักโดยปราศจากการดูแลของแพทย์ รับประทานด้วยความระมัดระวังหากคุณรับประทานยาอื่นร่วม ไม่เหมาะสําหรับเด็ก หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

ไดเอตที่มีแนวทางรุนแรงลักษณะนี้ อาจทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ผิดปกติของหัวใจ หรือการขาดแร่ธาตุที่สําคัญต่างๆ เนื่องมาจากน้ำหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่แนะนําการรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆร่วมด้วย เพราะไดเอตวิธีนี้ไม่ควรนํามาปฏิบัติหากไม่มีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

เซาท์บีชไดเอต

south beach diet

ไม่ต่างกับแอตกินส์ไดเอตมากนัก เซาท์บีชไดเอตของนายแพทย์อาร์เธอร์ อะแกตสตัน ให้ความสําคัญกับการลดปริมาณอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และสอนให้คุณเน้นรับประทานแต่คาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีไกลซีมิกซ์ดํา โดยเชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีไกลซีมิกซ์ต่ำจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความหิวได้ ไดเอตแบบนี้อนุญาตให้คุณรับประทานโปรตีนและไขมันที่ดีได้มากพอสมควร ไก่ ไก่งวง และปลา เป็น อาหารที่แนะนํา รวมถึงถั่ว ชีสไขมันต่ำ และโยเกิร์ตด้วย

ช่วงที่เข้มงวดของเซาท์บีชไดเอตยาวนานสองสัปดาห์เป็นช่วงที่น้ำหนักจะลดลงอย่างมีนัย หลังจากช่วงนี้อาการอยากของหวานและแป้งควรหายไบ แน่นอนว่าหากความอยากยังคงอยู่ คุณควรปฏิบัติต่อเนื่อง เพราะไม่มีไดเอตใดง่ายดายดังการนอนเล่นบนชายหาด รับประทานสารอาหารที่จําเป็นให้ครบถ้วนจะช่วยให้คุณปฏิบัติต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นแม้ในยามที่น้ำหนักลดลง

แมโครไบโอติกไดเอตแบบเซน

ต่างจากความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ ไดเอตวิธีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปรัชญาเซนในศาสนาพุทธแต่อย่างใด แต่เป็นแนวทางการรับประทานอาหาร จอร์จ โอซาวา ชาวญี่ปุ่น เป็นผู้คิดค้นขึ้น ถึงแม้จะมีผู้นิยมปฏิบัติกันมาก แต่อาจ เป็นอันตรายต่อภาวะโภชนาการได้หากปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ไดเอตวิธีนี้ประกอบด้วยสิบขั้นตอน และนมจัดเป็นอาหารต้องห้าม เริ่มต้นด้วยการเลิกรับประทานของหวานทุกชนิด เน้นรับประทานแต่ธัญพืชโดยเฉพาะข้าวกล้อง และจํากัดปริมาณน้ำดื่มซึ่งมื้ออาหารที่มีแต่ข้าวกล้องทําให้ขาดสารอาหาร และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

ไดเอตนี้มีพื้นฐานจากปรัชญาหยินหยาง ผู้ที่ปฏิบัติเชื่อว่าหากคุณมีความคิดจิตใจที่ผุดผ่อง ร่างกายจะสร้าง วิตามิน แร่ธาตุ และโปรตีนขึ้นได้ และยังสามารถเปลี่ยนสารอาหารประเภทหนึ่งให้เป็นอีกประเภทหนึ่งได้

หากคุณรับประทานตามแนวทางไดเอตนี้หรือรับประทานมังสวิรัติเคร่งครัด คุณควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมด้วย โดยแนะนําให้รับประทานวิตามินและแร่ธาตุรวมสูตรสําหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติโดยเฉพาะ วันละ 2 เวลาร่วมกับวิตามินบีรวมและกรดโฟลิก รวมทั้งวิตามินบี 12 ขนาด 100 มคก. วันละ 1-3 เวลา

ไดเอตด้วยสาหร่าย เลซิทิน น้ำส้มสายชู และวิตามินบี 6

การรับประทานอาหารเพื่อลดน้ําหนักวิธีนี้เป็นสูตรที่บอกต่อกันมากว่าสามทศวรรษแล้ว และยังคงได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ส่วนประกอบพื้นฐานของไดเอตได้รับการรวมไว้ในรูปแบบเม็ด ซึ่งประกอบไปด้วยสาหร่ายเคลป์ เลซิทิน น้ำส้มสายชูหมักจากแอ๊ปเปิ้ล และวิตามินบี 6 โดยมีสองความเข้มข้นให้เลือกคือแบบซิงเกิลและแบบดับเบิล (หากรับประทานแบบชิงเกิล ให้รับประทาน 2 เม็ดพร้อมอาหารแต่ละมื้อ หากรับประทานแบบ ดับเบิล ให้รับประทานเพียง 1 เม็ด) เช่นเดียวกับไดเอตอื่นๆซึ่งลดปริมาณแคลอรีที่รับประทานลง แนะนํา ให้รับประทานเอ็มวีพร่วมพร้อมมื้อเช้าและเย็น รวมทั้งวิตามินบีรวมและ วิตามินซี ขนาด 500 มก. วันละ 2 เวลา

เคล็ดลับการลดน้ำหนักของมินเดลล์

ก่อนจะเริ่มลดน้ำหนักแบบใดๆ ปรึกษาแพทย์ประจําตัวคุณก่อนทุกครั้ง หากรู้สึกว่าแพทย์ประจําตัวไม่สามารถให้คําแนะนําที่เหมาะสมได้ อาจปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านการควบคุมน้ําหนัก หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา สามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์ได้จากสมาคม American Society of Bariatric Physicians (ASBP)

 • หากคุณพยายามลดน้ำาหนักโดยรับประทานคาร์โบไฮเดรตน้อยหรือไม่รับประทานเลย ควรระวังเรื่องการรับประทานสารให้ความหวาน หรือหมากฝรั่งที่ปราศจากน้ำตาลซึ่งมีส่วนผสมของซอร์บิทอล แมนนิทอล และเฮกซิทอลด้วย เพราะส่วนผสมเหล่านี้ล้วนถูกเผาผลาญในร่างกายแบบคาร์โบไฮเดรต เพียงแต่ด้วยอัตราที่ช้า
 • หากคุณพยายามลดน้ำหนักโดยรับประทานคาร์โบไฮเดรตน้อย หรือไม่รับประทานเลย ควรระวังเรื่องการดื่มโซดาแบบไดเอตด้วย เพราะเครื่องดื่มเหล่านี้มักมีสารแอสพาร์แตม ซึ่งพบว่ามีคุณสมบัติยับยั้งการเปลี่ยนไขมันให้เป็นน้ำตาลในร่างกายของเรา
 • หากคุณรับประทานสูตรไดเอตที่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ไวน์สักแก้วก่อนอาหารมื้อเย็น จะช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำย่อยในกระเพาะ และช่วยให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น
 • หากคุณดื่มไวน์ ควรระลึกไว้ด้วยว่าไวน์ขาวแบบดรายจะมีแคลอรีน้อยกว่าไวน์แดง
 • หากคุณรับประทานข้าวโพดคั่วแบบแคลอรีต่ำ ควรระวังไว้ด้วยว่าข้าวโพดคั่วที่ขายตามโรงภาพยนตร์จะมีแคลอรีสูงกว่าแบบ “ไลท์” ที่อุ่นด้วยไมโครเวฟเองที่บ้านถึงสองเท่าตัว และมากกว่าแบบแอร์ป๊อปถึงสองเท่าครึ่ง
 • ระลึกไว้เสมอว่า ร่างกายต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารประเภทโปรตีน มากกว่าไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตถึงร้อยละ 25
 • หากมีสูตรทําอาหารที่ต้องใช้ชาวร์ครีม ให้ใช้โยเกิร์ตสูตรไขมันต่ําแทน จะช่วยลดแคลอรี่ลงได้ถึง 300 แคลอรีเลยทีเดียว
 • จดจําไว้ว่าปฏิกิริยาตอบสนองขั้นแรกของร่างกายต่อการอดอาหารคือการเผาผลาญพลังงานน้อยลง ซึ่งเป็นเหตุผลให้การไดเอตโดยไม่ออกกําลังร่วมด้วยไม่ได้ผลในระยะยาว

อย่าหลงไปกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับไดเอตต่อไปนี้

 • ของหวานประเภทเยลลีไม่มีไขมัน
 • เกรปฟรุตช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้
 • ผลไม้ไม่มีแคลอรี
 • อาหารโปรตีนสูงไม่มีแคลอรี
 • สเต๊กหนึ่งปอนด์มีไขมันไม่มากเท่ามันฝรั่งหนึ่งลูก
 • ขนมปังปิ้งมีแคลอรีต่ำกว่าขนมปังมาก
 • ไม่ว่าคุณจะรับประทานอะไร นั่งลงและรับประทานมันช้าๆ (คุณอาจเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าในการยืนรับประทาน แต่ก็มีแนวโน้มที่คุณจะรับประทานมากขึ้นด้วยในท่ายืน) และไม่ควรอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์จนกว่าคุณจะรับประทานเสร็จ
 • ในยามเลือกซื้อผลไม้ ระลึกไว้เสมอว่าผลไม้แต่ละชนิดไม่เท่ากัน แอ๊ปเปิ้ล กล้วย หรือลูกแพร์หนึ่งลูก มีแคลอรีและคาร์โบไฮเดรตมากกว่าแคนตาลูปครึ่งลูก สตรอว์เบอร์รี่หนึ่งถ้วย หรือแทนเจอรีนหนึ่งผล
 • ในยามเลือกซื้อผัก เลือกหยิบถั่วแขกแทนถั่วลันเตา (มีแคลอรีน้อยกว่ากันถึง 40 แคลอรีต่อปริมาณครึ่งถ้วย) เลือกผักโขมแทนผักรวม (มีแคลอรีน้อยกว่าประมาณ 35 แคลอรี) และหากจําเป็นต้องรับประทานมันฝรั่ง เลือก เป็นมันบดแทนมันฝรั่งนั่นเป็นชิ้นทอด (คุณจะลดแคลอรีลงได้ถึง 139 แคลอรี)
 • ผู้ที่พยายามลดอาหารคาร์โบไฮเดรต อย่าได้ประมาทหัวหอม หัวหอม ปรุงสุกหนึ่งถ้วยมีคาร์โบไฮเดรตถึง 18 กรัม
 • หากคุณพยายามลดแคลอรีที่รับประทาน ควรทราบด้วยว่าเลซิทินแบบเม็ดละเอียดหนึ่งช้อนโต๊ะ มีแคลอรีถึง 50 แคลอรี ในขณะที่แบบแคปซูล มีเพียง 8 แคลอรี
 • ลองใช้วิธีการดื่มแต่น้ำสัปดาห์ละหนึ่งวัน (เป็นวิธีของชาวกรีกโบราณ) โดยจํากัดตัวเองให้รับประทานเพียงน้ําเปล่า (ไม่ใส่น้ำแข็ง) หรือชาสมุนไพร ผสมมะนาว หรือน้ำมะนาว โดยไม่รับประทานอย่างอื่นเลย น่าจะเป็นวิธีที่ทําให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างที่ต้องการ